acebook
NZOZ Kendron- Rezonans Magnetyczny
acebook
NZOZ Kendron- Rezonans Magnetyczny

Nasze poradnie

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna

Więcej >>

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia dysponuje najnowszym aparatem do wykonywania badań MRI.

Więcej >>

Poradnia Neurologiczna

Największa w regionie Poradnia Neurologiczna. Podpisana umowa z NFZ

Więcej >>

Leczenia Stomatologiczne

Stomatologia dla dzieci i młodzieży

Więcej >>
Nasze pracownie

Pracownia EMG

NZOZ Kendron dysponuje nowoczesnym sprzętem do badania EMG
W pracowni EMG NZOZ Kendron wykonywane są badania pacjentów ze skierowaniami z poradni neurologicznej, ze skierowaniami z placówek, które mają podpisane umowy o podwykonawstwo, a także  badania płatne

Czym jest badanie EMG?
Elektromiografia (EMG) – jest to diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych (elektroneurografia) za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów – elektromiografu. Elektromiografia jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni (pozwala ocenić m.in. ich zdolność do pracy). Aparat EMG czyli elektromiograf służy często również do badania potencjałów wywołanych.

Elementy badania:
właściwa elektromiografia – badanie czynności elektrycznej mięśni
elektroneurografia – badanie przewodnictwa we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych
badanie fali F
próby miasteniczne – testy transmisji nerwowo-mięśniowej
elektromiografia pojedynczego włókna (SFEMG)

Pracownia EEG

W pracowni EEG NZOZ Kendron wykonywane są badania pacjentów ze skierowaniami z poradni neurologicznej, ze skierowaniami z placówek, które mają podpisane umowy o podwykonawstwo, a także  badania płatne

Co to jest badanie EEG i na czym ono polega.
Elektroencefalografia (EEG) −jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram

Przebieg badania
Na głowę pacjenta zostaje nałożona specjalna siateczka, w oka której zostają wprowadzone elektrody (dla lepszego przewodnictwa elektrycznego powierzchnię elektrod pokrywa się specjalnym żelem lub pastą przewodzącą). Ich zadaniem jest rejestracja prądów czynnościowych wytwarzanych przez komórki nerwowe (neurony) mózgu i przekazanie tych sygnałów do elektroencefalografu, który przetwarza je na serię linii falistych. To z nich tworzy się obraz fal mózgowych.
Pierwszym etapem badania jest uzyskanie zapisu spoczynkowego. W tym celu pacjent znajduje się w pozycji leżącej lub siedzącej, bez ruchu i ma zamknięte oczy. Następnie stosuje się różne metody stymulujące - pacjent otwiera oczy i wykonuje 30-40 głębokich oddechów na minutę (tzw. hiperwentylacja). Stosuje się też fotostymulację, czyli działanie błysków świetlnych o różnej częstotliwości (wówczas pacjent ma oczy zamknięte), rzadziej sen fizjologiczny i podawanie środków farmakologicznych.

Pracownia USG

W pracowni ultrasonografii NZOZ Kendron wykonywane są badania pacjentów ze skierowaniami z poradni neurologicznej oraz badania płatne

Czym jest ultrasonografia dopplerowska –to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwi.

Mechanizm działania aparatu dopplerowskiego
Wysyłana przez specjalną głowicę fala ultradźwiękowa odbija się od ośrodka będącego w ruchu – płynącej krwi – i powraca do głowicy. Głowica połączona jest przewodem z aparatem ultrasonograficznym, rejestrującym zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od płynącej krwi, przedstawiając obraz na monitorze. Wykonujący badanie lekarz widzi, gdzie krew płynie szybciej, wolniej lub się cofa. Przystawka dopplerowska do aparatu ultrasonograficznego umożliwia zmierzenie przepływu krwi przez naczynia.

Cel badania
Dzięki badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca lub zatorowości płucnej. Badanie to, w zależności od tego, do jakich naczyń się je zastosuje, może mieć na celu:
wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg
wykrywanie zwężeń i niedrożności w tętnicach kończyn dolnych
badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy lub niewydolności zastawkowej
diagnostykę innych naczyń obwodowych (tętnice nerkowe, trzewne).
Badanie wykorzystuje się także do oceny ukrwienia niektórych narządów oraz wykrywania guzów nowotworowych, gdyż większość z nich jest silnie ukrwiona.