POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Zachowując prawo do prywatności użytkowników portalu oraz spełniając wymogi wynikające z przepisów prawa, NZOZ Kendron z siedzibą w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3, NIP 9660590691, REGON 050363910 publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje, w jaki sposób dane przekazane przez Użytkowników Portalu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest NZOZ Kendron z siedzibą w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3, NIP 9660590691, REGON 050363910
  3. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Nad procesem przetwarzania danych sprawowana jest stała kontrola przez Administratora, ograniczająca jednocześnie dostęp do danych w możliwie największym stopniu, która ponadto udziela stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Portalu.
  4. W przypadku korzystania z niektórych Usług, Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi.
  5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści lub rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu. Na podstawie danych osobowych Użytkowników może być przeprowadzona weryfikacja, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

6a. Informacja dla Pacjenta prywatnego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Kendron z siedzibą w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3, NIP 9660590691, REGON 050363910;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu leczenia i diagnostycznego na podstawie 6 ust 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów określonych w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu leczenia i diagnostycznego.

W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych niemożliwym będzie przeprowadzenie procesu leczenia i diagnostycznego; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

6b. Informacja dla Pacjenta NFZ:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Kendron z siedzibą w Białymstoku, ul. Marjańskiego 3, NIP 9660590691, REGON 050363910;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu leczenia i diagnostycznego na podstawie 6 ust 1 lit c)

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celach sprawozdawczych i rozliczeniowych;

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów określonych w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu leczenia i diagnostycznego. W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych niemożliwym będzie przeprowadzenie procesu leczenia i diagnostycznego;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  1. Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z prawem do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.
  2. Portal wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Portalu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Portalu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
  3. Zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki prywatności na Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  4. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@kendron.pl