Pracownia EMG

W pracowni EMG NZOZ Kendron wykonywane są badania pacjentów ze skierowaniami z poradni neurologicznej, ze skierowaniami z placówek, które mają podpisane umowy o podwykonawstwo, a także  badania płatne.
NZOZ Kendron dysponuje nowoczesnym sprzętem do badania EMG

Czym jest badanie EMG?

EMG i ENG to badania, których celem jest sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych. Są one najczęsciej wykonywane przy podejrzeniu procesu
chorobowego lub uszkodzenia w zakresie nerwów obwodowych i/lub mięśni.
  • ENG – ELEKTRONEUROGRAFIA czyli badanie przewodnictwa nerwowego elektryczne
  • EMG – ELEKTROMIOGRAFIA czyli igłowe badanie mięśni polega na ocenie reakcji mięśnia na bodziec elektryczny doprowadzany do mięśnia specjalną elektrodą igłową jednorazowego użytku (wkłuwaną do mięśnia).

Badania te mogą by bolesne, jednak większość osób toleruje je dobrze. Czasem również po badaniu można odczuwać niewielki ból w miejscu badania,  najczęściej szybko przemijający, Czas trwania badania zależy od jego zakresu i może wynosić od 10 do 60 minut.

 

Ważne informacje!

  • Rano w dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem.
  • Nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma by badany.
  • W okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny
  • Należy poinformować o przyjmowanych lekach (szczególnie lekach przeciwkrzepliwych oraz wydłużających czas krwawienia) oraz obecnych chorobach.
  • Podczas badania poinformuj o nagłych dolegliwościach.